นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 31 คน

เยี่ยมชม 11,597 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม,ห้องทำงาน,ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ

11 มกราคม 2564 4 ครั้ง จ่าเอกศรีอำพร ศรีป้อง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม, ห้องทำงาน อบต.pdf632.69 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา