นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 36 คน

เยี่ยมชม 11,772 คน

ประกาศราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนน คสล. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ

9 กรกฎาคม 2563 54 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

1. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 เส้นทาง หลังโรงเรียน

2. ก่อสร้างถนน ดสล. หมู่ที่ 2 เส้นทาง คุ้ม 8

3. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 เส้นทาง คุณกำชัย - แม่มี

4. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 เส้นทางหนองเอียด-สุดทาง

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.398.85 KB ดาวน์โหลด
.404.33 KB ดาวน์โหลด
.400.66 KB ดาวน์โหลด
.402.48 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา