นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 29 คน

เยี่ยมชม 11,771 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศสุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2563

14 กันยายน 2563 16 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.201.82 KB ดาวน์โหลด
.186.78 KB ดาวน์โหลด
.186.55 KB ดาวน์โหลด
.186.45 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา