นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 22 คน

เยี่ยมชม 11,785 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

31 ตุลาคม 2562 47 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.185.94 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา