นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 10,777 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

1 มิถุนายน 2563 43 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.186.93 KB ดาวน์โหลด
.109.27 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา