นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 10,774 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563

3 กุมภาพันธ์ 2563 20 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.186.71 KB ดาวน์โหลด
.191.05 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา