นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 25 คน

เยี่ยมชม 11,797 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

2 ธันวาคม 2562 20 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.205.92 KB ดาวน์โหลด
.186.60 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา