นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 19 คน

เยี่ยมชม 11,769 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

1 พฤศจิกายน 2562 13 ครั้ง แมน ลายงาม แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.186.45 KB ดาวน์โหลด
.125.90 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา