นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 93 คน

เยี่ยมชม 31,508 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 เม.ย. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางรอบสระน้ำสาธารณะสุข (ฝายรอบหมู่บ้าน) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
30 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอภัย แชร์  
30 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อ อาหารเสริม (นม โรงเรียน) แชร์  
22 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
16 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างงานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 2 แชร์  
16 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 6 แชร์  
3 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะผู้ชนะจ้างงานประจำรถฉุกเฉิน (EMS)  แชร์  
13 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม ,ห้องทำงาน ภายใน อบต.ถ้ำเจริญ แชร์  
13 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหิกนคลุก บ้านทรัพย์อุดม หมู่ที่ 11 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา