นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 25 คน

เยี่ยมชม 11,793 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหิกนคลุก บ้านทรัพย์อุดม หมู่ที่ 11

13 มกราคม 2564 16 ครั้ง จ่าเอกศรีอำพร ศรีป้อง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนินคลุก ม.11.pdf495.33 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา