นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 34 คน

เยี่ยมชม 11,781 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม ,ห้องทำงาน ภายใน อบต.ถ้ำเจริญ

13 มกราคม 2564 19 ครั้ง จ่าเอกศรีอำพร ศรีป้อง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศผู้ชนะราคาปรับปรุงซ่อมห้องประชุม,ห.pdf501.76 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา