นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 18,866 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ส.ค. 63การประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา