นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 18,872 คน

งบแสดงสถานะการเงิน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ก.ค. 63รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี253 (รอบ 6 เดือน) แชร์  
14 ก.ค. 63แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 แชร์  
13 ก.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง มาตรการป้องกันทุจริตและการรับสินบน แชร์  
11 ต.ค. 62รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา