นายอภิศักดิ์ จันทรโคตร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ถ้ำเจริญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ถ้ำเจริญ
042-485-012

ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 10,767 คน

สถานที่สำคัญ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอยพระพุทธบาท วัดถ้ำศรีชมภู บ้านถ้ำเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

3 พฤศจิกายน 2563 5 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
301.jpg52.11 KB   แสดงภาพ
302.jpg56.89 KB   แสดงภาพ
303.jpg50.94 KB   แสดงภาพ
305.jpg68.89 KB   แสดงภาพ
306.jpg51.77 KB   แสดงภาพ
307.jpg54.85 KB   แสดงภาพ
308.jpg68.19 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา